Lokacija projekta

Kratak opis lokacije i kako svatko može doći do njega. Rukavac Stara Drava je nekoliko kilometara uzvodno od Barcsa na lijevoj strani rijeke. Dostupan je poljskim putevima između   poljoprivrednih površina. Najlakši put je od željezničke stanice u Barcsu, odakle pratite asfaltiranu cestu u smjeru zapad, prema benziskoj stanici (oko 4km).

Da biste došli do rukavca, trebate prijeći željezničku prugu i pratiti makadam na desnoj strani. Nakon 200 m, vidjeti ćete početnu točku Poučne staze Crne topole. Gornjem dijelu Stare Drave se može pristupiti i od sela Péterhida. U centru sela trebate skrenuti prema jugu i pratiti cestu dok ne prijeđete željezničku prugu , zatim skrenete lijevo i pratite makadam, paralelan sa željezničkom prugom oko 1 km, kako biste došli do gornjeg dijela projektnog područja. Na desnoj strani rukavca, između rukavca i Drave je naselje Križnica.

Ovo selo je dostupno pomoću skele ili pješačkog mosta preko rijeke. Najlakši put do Stare Drave iz Križnice je pomoću postojeće ceste i poljskih puteva između obradivih površina.