Elkezdődött a terepi munka az Ó-Dráván

2018-03-12

Fotó: WWF MagyarországMárcius elején vízre bocsátották a kotróhajót az Ó-Dráván és ezzel megkezdődhetett a terepi munka az Ó-Dráva LIFE projekt keretében.  A holtágból a mederanyagot mintegy 500 méter hosszú szakaszon termelik ki. A kotrással 7000 m3 iszapot távolítanak el és utána kezdődik a munka jelentősebb része, a vízvisszatartást szolgáló zsilip megépítése. Dráva szabályozása során vágták le ezt a közel 15 km-es kanyarulatot a folyóról, melynek medre azóta folyamatosan iszappal töltődik fel. Az egykori folyómederből mára egy holtág alakult ki, változatos, tavi jellegű élőhelyekkel és a vízpartot övező galériaerdővel. A holtág vízszintjének emelését és a lefolyás lassítását vállalták a LIFE pályázatban közreműködő partnerek. Ez egyaránt kedvez a vízi környezetnek és a holtágat kísérő erdőnek. 

A jelenlegi kotrással a mélyebb, nyílt vizű szakasz megmaradását kívánjuk elősegíteni. A beavatkozással érintett szakaszon 0,5-1 méter vastagságban távolítják el az iszapot, tehát ezeken a helyeken ennyivel mélyebb lesz a vízborítás. Ennek köszönhetően a holtág nagy részére jellemző gyökerező hínárnövényzet itt kevésbé Fotó: WWF Magyarországfogja elborítani a vízfelszínt, hosszabb ideig marad meg a nyílt vízfelület, valamint a mélyebb víz egyes halfajok áttelelésére is alkalmas lesz.

A kotrásra úgynevezett hidromechanizációs módszert  választottunk, ami a legkevésbé zavarja a holtág élővilágát. A kotróhajóról egy úszó kotró gépet engednek a vízbe, ami mint egy nagy porszívó, felszippantja a kotrandó iszap és víz elegyét, aztán ezt egy előre lefektetett csővezetékkel a Fekete-árokba és azon keresztül a Drávába juttat vissza. Így nincs szükség az iszap szárazföldi elhelyezésére. A kivitelezés várhatóan március végére fog befejeződni.