Hírek

Ó-Dráva monitoring az ALDI támogatásával

Az Ó-Dráva LIFE projekt 2019 áprilisi lezárását követően a folyóhoz tartozó élővilág jövőjének biztosítása nem ér véget! Az ALDI Magyarország támogatásával 3 éves biomonitoring tevékenység indul.

 

Mekkora a vízlábnyomunk?

A Föld felszínének mintegy 70%-a vízzel borított, de ennek mindössze 1%-a édesvíz. Így az édesvíz az egyik legértékesebb természeti kincsünk, amit óvnunk kell. Ez létünk alapja, sok esetben azonban mértéktelenül pazaroljuk. Kevesen tudjuk például, hogy mennyi vizet használunk egy nap. A WWF Magyarország egy vízlábnyom-kalkulátorral szeretné tudatosítani és mérni az emberek vízhasználatát.

 

Ó-Dráva film

Az Ó-Dráva holtágról és a projektről a horvát partnerek egy rövdifilmet készítettek.

 

Eredményes záró rendezvény a projekt utolsó hónapjában

Szinte már közhelynek számít, hogy a természet nem ismer országhatárokat. Ez különösen igaz a Dráva régióra, ahol a folyó és az országhatár több tucatszor metszi egymást Magyarország és Horvátország között. Projektünk helyszíne, a Barcsi-Ó-Dráva is az országhatár két oldalán található és mindkét oldalon természetvédelmi oltalom alatt áll, sőt, része a két ország által közösen létrehozott Mura-Dráva-Duna Határon átnyúló Bioszféra Rezervátumnak is.

 

Lezárultak a terepi munkák az Ó-Drávánál

Befejeződtek az Ó-Dráván kialakított vízvisszatartó műtárgy kivitelezési munkálatai, ennek keretében elkészült a fenékküszöb a zárható csőáteresszel, illetve az erózió ellen védő mederfenék-biztosítás is.

 

Nem hagyjuk elveszni az Ó-Dráva vizét

Az Ó-Dráva holtág elégtelen vízellátása miatt azonban a környék élővilágának állapota romlott az elmúlt évtizedben. Horvát és magyar összefogásban több éve zajlanak az előkészültek, hogy ez a helyzet javuljon. A terepi munkák idén ősszel kezdődtek el, melynek eredményeként az átlagos vízállás egy méterrel magasabb lesz a holtágban.

 

Terepi munkák indultak a projektterületen

Hosszas előkésztő munka és engedélyeztetési eljárás után 2018. október 29-én megindulhatott a vízvisszatartó műtárgy építése a Barcsi-Ó-Dráva Fekete árok nevű szakaszán, amelynek az lesz a feladata, hogy a stabilizálja a holtág vízszintjét és minél több víz megtartására adjon lehetőséget.

 

Tudásmegosztás az Ó-Dráva projektről

Az Ó-Dráva projekt keretében szerzett tapasztalatokat egy rövid kiadványban foglaltuk össze magyar, horvát és angol nyelven. Ez későbbi határokon átnyúló természetvédelmi és vízkezelési munkák előkészítéséhez és kivitelezéséhez adhat támpontokat.

 

Folytatódott a holtág biológiai állapotfelmérése

Az Ó-Dráva biológiai állapotának felmérése 2017-ben újabb eredményeket hozott. A holtágban és partja mentén európai jelentőségű fajok és élőhelyek fordulnak elő, melyek rendszeres nyomon követése zajlik a pályázat keretében. Az évente zajló felmérések egyedi és átfogó képet adnak az Ó-Dráváról, amire korábban nem volt lehetőség.

 

Elkezdődött a terepi munka az Ó-Dráván

Március elején vízre bocsátották a kotróhajót az Ó-Dráván és ezzel megkezdődhetett a terepi munka az Ó-Dráva LIFE projekt keretében. A holtágból a mederanyagot mintegy 500 méter hosszú szakaszon termelik ki.

 

Új eredmények a holtág biológiai állapotáról

Az Ó-Dráva biológiai állapotfelmérése 2016-ban folytatódott. A holtágban és partja mentén európai jelentőségű fajok és élőhelyek egyaránt előfordulnak, minden megfigyelés értékes eredményekkel szolgál.

 

Mit ad nekünk az Ó-Dráva?

Projektünk fontos eleme, hogy feltérképezzük, kinek miért fontos vagy kedves, esetleg hasznos a barcsi Ó-Dráva holtág. Ennek érdekében idén tavasszal négy találkozót szerveztünk a közelben élő lakosok, az Ó-Drávához gyakran lejáró horgászok és a holtággal hivatalból foglalkozó erdészek, halőrök, természetvédők, határőrök, vadászok, gazdálkodók, kutatók és mások részvételével

 

LIFE információs napon mutatták be az Ó-Dráva projektet Zágrábban

A horvát Környezetvédelmi és Energiaügyi Minisztérium LIFE információs napot szervezett március 21-én Zágrábban.

 

Elérhető az Ó-Dráva kiadvány

A projekt keretében megjelent a WWF Magazin Ó-Dráva rehabilitációt is bemutató száma, amely átfogó képet ad a partnerek a holtág jobb vízellátása, illetve az ártéri erdők állapotának javítása érdekében folytatott munkájáról, és eddig elért eredményeiről.

 

Leporelló a projektről

A projekt céljai, akciói és eredményei immár megismerhetőek egy színes leporellóban, mely magyar, horvát és angol nyelven készült el.

 

Letölthető a biológiai állapotfelmérés

Az Ó-Dráva biológiai állapotfelmérése 2015 őszén befejeződött. A felmérés végén összefoglaló jelentés készült a holtág flórájának és faunájának állapotáról. A kutatás ez eddigi legrészletesebb felmérés volt az Ó-Dráváról.

 

Javul a galériaerdők állapota az Ó-Dráva partján

Megkezdődött az erdőállomány felújítása a holtágat kísérő ártéri erdőben. A korábbi években és évtizedekben több alkalommal volt telepítés a területen, de gyakran nem megfelelő fajokat ültettek.

 

Megújultak a horgászstégek az Ó-Dráva partján

Az Ó-Dráva partján lévő romos stégek egy részét lebontottuk 2015 őszén. A feladat régóta váratott magára, mert a horgászállások rendezetlen környezete hosszú idő óta elcsúfította a holtág partját.

 

Az Ó-Dráva élőhelyeinek felmérése

Az Ó-Dráva élőhelyeinek, szárazföldi és vízi faunájának felmérése 2015 tavaszán és nyarán zajlott. A mintegy 17 km hosszú holtág mentén a Drávát és a vizesélőhelyeket jól ismerő kutatókból összeállt csapatok végezték a felméréseket.

 

Elindult az első horvát-magyar LIFE projekt

A Dráva az egyik legváltozatosabb és legjobb ökológiai állapotú folyó Európában. Az egyre fogyatkozó érintetlen természetes élőhelyek egyik utolsó mentsvára, melyet az ártéri erdők, kavics és homokzátonyok, mellékágak és holtágak változatossága tesz egyedivé.

 

A projekt célja és tevékenységei

A projekt fő célja, hogy biztosítsa a jobb vízellátást a holtágban, javítsa a holtág menti ártéri erdő változatosságát, és hozzájáruljon az európai jelentőségű élőhely fennmaradásához.

 

Megkezdődött az alapállapot felmérése

A tavasz érkeztével megkezdődött az ökológiai alapállapot felmérése az Ó-Dráván. Az alapállapot megismerése azért fontos, hogy pontosan követni tudjuk a beavatkozások eredményeit a későbbiekben.

 

A projekt első hivatalos ellenőrzése sikeresen megtörtént

A projekt LIFE ellenőrének első hivatalos látogatása február elején volt Drávaszentesen, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság látogatóközpontjában. A projekt partnerei beszámolót tartottak az eddigi tevékenységekről, és a közlejövőben várható feladatokról.