U tijeku je terenski rad na Staroj Dravi


2018-03-12

Photo: WWF Hungary

Brod koji provodi jaružanje pušten je na Staru Dravu početkom ožujka te je  terenski rad u okviru LIFE- Stara Drava projekta mogao  započeti .Mulj  sa dna riječnog korita izvađen je sa  područja od 500 metara. Prvo se  je trebalo iz jaružati  oko 7000 m3 , nakon čega je mogao početi glavni dio posla, gradnja brane za zadržavanje vode. 

Ovaj 15 km dugi rukavac bio je odsječen od  glavnog  toka rijeke tijekom regulacije  Stare Drave i od tada se riječno korito konstanto puni  muljem.  Rukavac se do sada formirao iz riječnog korita zajedno  sa različitim staništima i riječnim galerijskim šumama. Cilj projekta  LIFE – Stara Drava  je povećanje razine vode i smanjenje otjecanja vode, a što će  povoljno  utjecati na  vodenu vegetaciju kao  i na poplavne šume.

Nedavnim jaružanjem želi se  poboljšati očuvanje dublje i otvorenije razine vode. Jaružanjem se uklonilo od 0,5 do 1m Photo: WWF Hungarymulja na području iskopavanja, stoga će pokrivenost vodom na tom području za  toliko biti dublja.  Zahvaljujući tome, ukorijenjene vodene biljke, uobičajene za veći dio rukavca, pokrivat će  površinu vode u manjoj mjeri, tako da će  površina vode ostati duže otvorena. Dodatno, dublja razina voda biti će također povoljna za zimovanje određenih ribljih vrsta.

Za jaružanje je odabran  hidraulički upravljan  bager koji  minimalno ometa vodeni život rukavca. Bager pumpa mješavinu mulja i vode, a zatim  vraća mješavinu u  Dravu kroz unaprijed postavljenu cijev. Dakle, nema potrebe za  stavljanjem iskopanog mulja na kopno. Očekuje se da će provedba biti gotova  do kraja ožujka.