Terepi munkák indultak a projektterületen

 2018-11-07

Hosszas előkésztő munka és engedélyeztetési eljárás után 2018. október 29-én megindulhatott a vízvisszatartó műtárgy építése a Barcsi-Ó-Dráva Fekete árok nevű szakaszán, amelynek az lesz a feladata, hogy a stabilizálja a holtág vízszintjét és minél több víz megtartására adjon lehetőséget.

Az országhatáron is átnyúló műtárgy kialakítására kiírt közbeszerzést a Sziget-Melor Kft nyerte meg, amely kihasználva a kedvező időjárási viszonyokat a magyar oldalról megkezdte a leendő fenékküszöbhöz vezető ideiglenes út kialakítását. Első lépésben a holtág magaspartján egy, a munkagépek által is járható rézsűt alakítottak ki egy olyan partszakaszon, ahol nem volt szükség a ligeterdőben található fák kivágására. Ezután a holtág feltöltődött medrében az út nyomvonalában található cserjéket távolították el, majd megindult az út anyagát képző föld behordása és tömörítése.  

Mivel a kivitelezés egyrészt védett természeti területen történik, másrészt az egykori meder időszakosan vízjárta terület, ezért a kivitelezést különös körültekintéssel kell végezni. A téli időszakban történő építkezés biztosítja, hogy a védett állat és növényfajok zavarása minimalizálható legyen, valamint ebben az időszakban a Dráva vízállása is általában meglehetősen alacsony. Az út kialakítása úgy történik, hogy ne kerüljön sor nagyméretű fák kivágására. A gépek, berendezések jó állapotúak kell legyenek, hogy olaj vagy üzemanyag szivárgás ne szennyezhesse a vizet vagy a talajt. Az építési anyagok, felszerelések tárolása, deponálása a védett területen kívül fog történni.