Ciljevi

Rijeka Drava je jedno od europskih novo otkrivenih blaga biološke raznolikosti. To je mjesto brojnih prirodnih staništa, koja su danas rijetkost u Europi, kao što su velike i vrlo dobro očuvane poplavne šume, riječni otoci, šljunčane i pješčane obale, bočne mrtvice i rukavci. Rijeka i njezina priobalna staništa dom su vrsta, kao što su orao štekavac, crna roda, mala čigra ili bregunica.  

Unatoč jedinstvenom ekološkom statusu, Drava nije neregulirana rijeka. Propisima u 20. stoljeću, mnogi meandri su odsječeni od rijeke. Ovi meandri su sada riječne mrtvice, koje dobivaju vodu samo tijekom visokih vodostaja, ili rukavci, koji više ne komuniciraju Photo: Gruber Tamáss glavnim tokom rijeke. Najduži rukavac na lijevoj strani rijeke je Stara Drava, uzvodno od grada Barcsa (HU), na području općine Pitomača (HR). Opskrba vodom Stare Drave nije dovoljna, posebno tijekom dugih sušnih sezona, i to je razlog zašto je ekološki status poplavnih šuma duž rukavca počeo degradirati u prethodnim desetljećima.  

Odgovorne vlasti i aktivne NVO-i iz obje zemlje uz rijeku, Hrvatske i Mađarske, počele su suradnju u pokušaju pronalaska rješenja protiv ovog štetnog degradacijskog procesa i razvili su prijedlog projekta za restauraciju Stare Drave. LIFE+ Natur program podržava ovu inicijativu i četverogodišnji projekt koji je započeo 2014. godine. Voditelj projekta je Uprava Nacionalnog parka Dunav-Drava, a njegovi pratneri su općina Pitomača, VIDRA - Razvojna agencija Virovitičko – Podravske županije, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko – Podravske županije, WWF Mađarska i Ribolovna udruga regije Somogy.  

Glavni cilj projekta je pridonijeti očuvanju i otpornosti poplavnih obalnih staništa kroz poboljšanje vodnog režima i poboljšanje statusa bioraznolikosti poplavnih šuma duž rukavca.  

Restauracija uključuje stabilizaciju dovoljne razine vode sa vodnim građevinama za zadržavanje vode u rukavcu i poboljšanje dotoka vode iz glavnog toka rijeke Drave. Povećanje razine vode osigurati će povoljene uvjete za aluvijalne šume, a isto tako omogućiti povoljne ekološke uvjete za druga vodena staništa. Sadnjom domicilnih vrsta drveća i grmlja, poboljšati ćemo raznolikost šumskih staništa.  

Postoji značajna ljudska aktivnost unutar prostora provedbe projekta, posebice ribolov ima značajan pritisak na prirodu. Projekt nastoji harmonizirati ljudsku aktivnost i ciljeve očuvanja prirode. Kampanja je usmjerena na lokalne ribiče, uključujući ih u odstranjivanje napuštenih ribičkih platformi i ostalog otpada iz rukavca.  

Projekt nastoji podići razinu svjesnosti u društvu pomoću raznih komunikacijskih alata (online kviza, e-poučne staze, letaka, video materijala). Jednom, kada društvo shvati dinamiku procesa i važnost poplavnih šuma, biti će podrška održivom i ekološki prihvatljivom upravljanju, ne samo na prostoru provedbe projekta, nego i na ostalim poplavnim područjima.   Nadalje, projekt potvrđuje da će upotreba ovih mjera imati pozitivan efekt i dobrobit, ne samo na prirodne vrijednosti ,nego će i lokalno stanovništvo direktno imati od njih koristi.  

Ukupan budžet projekta LIFE Stara Drava (LIFE13 NAT/HU/000388) je 834 006 €, a sufinanciranje EU je 623,674 €. Projekt se realizira uz sufinanciranje Ministarstva poljoprivrede (Mađarska) i Zaklade Coca- Cola.